PetApp

PetApp|Thú Cưng

Tải ngay ứng dụng

icon googleplay icon appstore

Thú Cưng

Tạo Tài khoản và Căn cước thú cưng trên PetApp như thế nào?

Để sử dụng những tính năng của PetApp – Siêu ứng dụng dành cho thú cưng – thì bạn bắt buộc phải có một tài khoản PetApp cho riêng mình. 

 1. Cài đặt ứng dụng PetApp trên điện thoại

settingapp

 2. Đăng ký tài khoản PetApp

sign_app

sign petapp

 3. Tạo Thú cưng trên PetApp

themthucung

4. Tạo Căn cước thú cưng

cancuoctc

 5. Xác thực Căn cước thú cưng

PetApp | Thú Cưng