PetApp

PetApp|Chính Sách Bảo Mật

Tải ngay ứng dụng

icon googleplay icon appstore

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức và thời điểm công ty cổ phần Siêu ứng dụng Thú cưng (The Super Pet App Join Stock Company) (“PetApp”, “tôi”, “chúng tôi”) thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của người dùng (“người dùng”, “bạn”) khi bạn sử dụng ứng dụng PetApp, trang web của PetApp và mọi thứ khác (gọi chung là “Dịch vụ”) mà PetApp cung cấp trên mạng Internet. Chính sách này không đi kèm (có hiệu lực) với những thông tin chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba. Chúng tôi sẽ thực hiện việc bảo mật thông tin hợp lý để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng phù hợp với các nguyên tắc được quy định trong chính sách này và luật pháp Việt Nam hiện hành. 

BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN CHẤP NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC, HIỂU, VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG CHÍNH SÁCH NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Chính sách này được kết hợp và tham chiếu với điều khoản dịch vụ của PetApp, có sẵn tại https://petapp.io/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/, mà bạn đồng ý ràng buộc với chúng khi sử dụng dịch vụ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Email: [email protected]

Mỗi lần bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, phiên bản hiện tại của Chính sách này sẽ được áp dụng. Theo đó, khi bạn sử dụng bất kỳ Trang web hoặc Dịch vụ nào của chúng tôi, bạn nên kiểm tra ngày của Chính sách này (xuất hiện ở trên cùng) và xem xét mọi thay đổi kể từ lần cuối bạn xem Chính sách.

      1. Các loại thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập hai loại thông tin từ người dùng Trang web, ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi: “Thông tin cá nhân”, đó là thông tin mà bạn cung cấp có thể được sử dụng để nhận dạng bạn (như tên, địa chỉ email, số tài khoản, v.v.) và “Thông tin tổng hợp”, có thể là thông tin không thể được sử dụng để nhận dạng bạn (chẳng hạn như tần suất truy cập vào Trang web, loại trình duyệt, v.v.)

Nếu bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin nhất định, bạn có thể không tận dụng được các tính năng nhất định của Dịch vụ.

1.1. Thông tin cá nhân được thu thập

1.1.1. Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng Trang web, ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tên và địa chỉ email của bạn. Thông tin cá nhân của bạn có thể được bổ sung với thông tin liên quan đến các hoạt động của bạn trên các Dịch vụ. Trong trường hợp thông tin bổ sung đó được liên kết cụ thể với bạn bằng thông tin cá nhân nhận dạng bạn, chúng tôi sẽ coi thông tin bổ sung đó là thông tin cá nhân của bạn, trong khi và khi thông tin bổ sung đó được liên kết với bạn.

1.1.2. Nếu bạn chọn chia sẻ thông tin công khai thông qua Trang web, ứng dụng hoặc Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng hiểu rằng chúng tôi không thể kiểm soát hành động của các bên thứ ba có thể thu thập thông tin này.

1.1.3. Thông tin cá nhân được sử dụng như thế nào

1.1.4. Thông tin cá nhân bạn cung cấp được sử dụng để cho phép chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân được cung cấp để cải thiện nội dung và trải nghiệm cộng đồng của Dịch vụ, tùy chỉnh quảng cáo và nội dung mà bạn và những người dùng khác nhìn thấy và liên lạc với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của PetApp, bao gồm các sản phẩm và tính năng mới. Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân cho hoạt động nội bộ, phát triển sản phẩm và các mục đích quản trị của Dịch vụ.

1.2. Thông tin tổng hợp được thu thập

1.2.1 Thông tin tổng hợp là thông tin không nhằm mục đích nhận dạng bạn. Thông tin Tổng hợp có thể được thu thập khi bạn truy cập Trang web, ứng dụng của chúng tôi hoặc tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, độc lập với bất kỳ thông tin nào bạn tự nguyện nhập. Thông tin tổng hợp khác có thể được tạo hoặc lấy từ thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển thông tin tổng hợp mà không bị hạn chế.

1.2.2. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập thông tin (Nhật ký dữ liệu) được tạo bởi việc bạn sử dụng Dịch vụ. Dữ liệu nhật ký có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, trang web giới thiệu, các trang đã truy cập, vị trí, nhà cung cấp dịch vụ di động, ID thiết bị và ứng dụng, thuật ngữ tìm kiếm và thông tin cookie. Trong một số trường hợp nhất định, Dữ liệu nhật ký có thể cho phép chúng tôi nhận dạng bạn, trong trường hợp đó, dữ liệu đó sẽ được coi là Thông tin cá nhân.

1.2.3. Hơn nữa, khi bạn truy cập Trang web, ứng dụng của chúng tôi, một số thông tin sẽ tự động được thu thập. Những thông tin này có thể bao gồm hệ điều hành của bạn, trang web đã liên kết bạn với chúng tôi, tên của trang web bạn chọn truy cập ngay sau trang web của chúng tôi (được gọi là “trang thoát”), thông tin về các trang web khác mà bạn có truy cập gần đây, loại trình duyệt (phần mềm được sử dụng để duyệt internet), ngôn ngữ, số nhận dạng thiết bị, hoạt động trang web của bạn và thời gian và ngày bạn truy cập. Mặc dù chúng tôi nỗ lực hết mình để tôn trọng các tùy chọn riêng tư của khách truy cập, chúng tôi không thể không theo dõi tín hiệu từ trình duyệt của bạn tại thời điểm này.

1.3. Sử dụng “Cookies”

Cookies là các định danh chữ và số mà chúng tôi chuyển vào máy tính, điện thoại của bạn thông qua trình duyệt web của bạn để giúp chúng tôi nhận dạng bạn khi bạn đến Trang web, ứng dụng của chúng tôi. Bạn có lựa chọn liên quan đến cookie. Bằng cách sửa đổi tùy chọn trình duyệt của bạn, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả cookie, sẽ được thông báo khi cookie được đặt hoặc từ chối tất cả cookie. Nếu bạn chọn từ chối tất cả các cookie, bạn có thể không thể sử dụng các khía cạnh của Trang web, ứng dụng của chúng tôi yêu cầu cookie để tham gia. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie và cách chúng hoạt động tại www.allaboutcookies.org. Bạn luôn có thể tắt cookie thông qua cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, làm như vậy có thể vô hiệu hóa một số tính năng nhất định trên Trang web của chúng tôi. Bạn có thể từ chối từ cookie của bên thứ ba được sử dụng cho mục đích quảng cáo trên trang web của NAI tại http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

1.4. Phân tích

1.4.1. Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics hoặc các nhà cung cấp phân tích khác, để phân tích lưu lượng truy cập đến Trang web, ứng dụng. Google Analytics không tạo hồ sơ cá nhân cho khách truy cập và chỉ thu thập dữ liệu tổng hợp. Để tắt Google Analytics, vui lòng tải xuống tiện ích bổ sung cho trình duyệt để tắt Google Analytics do Google cung cấp tại http://tools.google.com.vn/dlpage/gaoptout?hl=vi. Để tìm hiểu thêm về quyền riêng tư và Google Analytics, vui lòng tham khảo tổng quan về Google Analytics do Google cung cấp tại http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Bạn có thể tìm thấy thông tin bổ sung về Google Analytics tại http://www.google.com/polaho/privacy/partners/. Bạn có tùy chọn từ chối sử dụng cookie Google bằng cách thay đổi cài đặt của mình thông qua cài đặt quảng cáo của Google và trang từ chối quảng cáo Google tại địa chỉ http://www.google.com/polaho/technology/ads/.

1.4.2. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie, pixel, beacon hoặc các công nghệ theo dõi web khác để theo dõi lượng thời gian dành cho Trang web, ứng dụng hoặc phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi và liệu một nội dung nhất định, chẳng hạn như video có được xem. Chúng tôi có thể làm việc với bên thứ ba để thu thập và xử lý thông tin này cho chúng tôi, dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ theo chính sách này.

1.5. Quảng cáo dựa trên sở thích

1.5.1. Chúng tôi cũng có thể tham gia quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách sử dụng công nghệ tương tự. Điều này có nghĩa là bạn có thể thấy quảng cáo trên Trang web, ứng dụng của chúng tôi phù hợp với cách bạn duyệt và mua sắm hoặc bạn có thể thấy quảng cáo cho PetApp và các thuộc tính của nó trên các trang web khác dựa trên hành vi duyệt web của bạn trên các trang web. Một số trang web nơi chúng tôi có thể quảng cáo thuộc về các mạng quảng cáo sử dụng lịch sử duyệt web của bạn để chọn quảng cáo nào sẽ hiển thị trên các trang web của họ; những quảng cáo này bao gồm quảng cáo cho PetApp và các trang web của nó. Các trang web khác nơi bạn thấy quảng cáo của chúng tôi, chẳng hạn như Facebook, có thể sử dụng tùy chọn sở thích mà bạn đã chọn trên các trang web đó, cũng như thông tin đăng ký và các thông tin khác về bạn, để chọn quảng cáo nào sẽ hiển thị cho bạn. Một số trình duyệt internet, trang web như Facebook và thiết bị di động cung cấp tùy chọn cho quảng cáo dựa trên sở thích. Vui lòng tham khảo trang web mà bạn đang truy cập, trình duyệt và/ hoặc thông tin cài đặt thiết bị của bạn để biết thêm thông tin.

1.5.2. Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo dựa trên sở thích từ các bên thứ ba là thành viên của Network Advertising Initiative (NAI) hoặc tuân theo Nguyên tắc tự điều chỉnh của Liên minh quảng cáo kỹ thuật số cho quảng cáo hành vi trực tuyến bằng cách truy cập các trang từ chối trên NAI (http://www.networkadvertising.org/choices/) và trang web DAA (http://www.aboutads.info/choices/).

      2. Chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba

2.1. Tiếp thị

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị của bên thứ ba.

2.2. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân cho bên thứ ba với mục đích cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để (i) hỗ trợ cung cấp Dịch vụ, bao gồm như được mô tả thêm dưới đây và (ii) liên lạc với bạn về các dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai. Trừ khi có quy định khác, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này không được phép giữ lại, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng Thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp các dịch vụ mà họ đã thuê để cung cấp.

2.3. Các doanh nghiệp bên thứ ba

Chúng tôi dự đoán rằng chúng tôi có thể liên kết với nhiều doanh nghiệp bên thứ ba và hợp tác chặt chẽ với họ. Trong một số trường hợp nhất định, các doanh nghiệp này có thể bán các mặt hàng cho bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Trong các tình huống khác, PetApp có thể cung cấp dịch vụ hoặc bán sản phẩm chung với các doanh nghiệp bên thứ ba này. Bạn có thể nhận ra khi nào doanh nghiệp bên thứ ba được liên kết với giao dịch của bạn, thông qua màn hình hiển thị logo xác định bên thứ ba và chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn có liên quan đến các giao dịch đó với doanh nghiệp bên thứ ba đó.

2.4. Hồ sơ người dùng

Thông tin và dữ liệu hồ sơ người dùng về việc bạn sử dụng Dịch vụ chứa thông tin cá nhân, bao gồm tên của bạn, tên thú cưng của bạn (giống, giới tính và các thông tin khác bạn đã cung cấp), mục tiêu hoạt động, người dùng khác bạn đã kết nối, vị trí của bạn và bất kỳ video hoặc hình ảnh hoặc dữ liệu và nội dung khác đã được tải lên Dịch vụ, có thể được hiển thị cho người dùng khác để tạo điều kiện cho việc tương tác trong Dịch vụ hoặc giải quyết yêu cầu của bạn với Dịch vụ của chúng tôi. Một số dữ liệu và thông tin như vậy (bao gồm tên của bạn, thông tin hồ sơ và tên thú cưng của bạn, mục tiêu hoạt động, bạn bè của bạn và thú cưng của họ, các hoạt động với bạn bè của bạn và các bài đăng và nội dung được tải lên) có thể được hiển thị công khai cho người dùng khác của Dịch vụ theo mặc định; cài đặt bảo mật tài khoản của bạn cho phép bạn kiểm soát xem tài khoản của bạn có xuất hiện công khai trong các tìm kiếm của người dùng khác hay không. Hãy nhớ rằng mọi nội dung bạn tải lên hồ sơ người dùng ở trạng thái công khai hoặc không chỉ định là không công khai thông qua chức năng của Dịch vụ, cùng với mọi thông tin cá nhân hoặc nội dung mà bạn tự nguyện tiết lộ trực tuyến theo cách mà người dùng khác có thể xem (trong bài đăng trên mạng xã hội, trên bảng thảo luận, trong tin nhắn và khu vực trò chuyện, v.v.) trở nên công khai và có thể được người khác thu thập và sử dụng. Tên người dùng của bạn và bất kỳ thông tin nào khác bạn chọn đưa vào cũng có thể được hiển thị cho những người dùng khác nếu và khi bạn gửi tin nhắn hoặc nhận xét hoặc tải lên hình ảnh hoặc video thông qua Dịch vụ và những người dùng khác có thể liên hệ với bạn qua tin nhắn và nhận xét. Ngoài ra, nếu bạn đăng nhập vào Dịch vụ thông qua trang web hoặc dịch vụ của mạng xã hội bên thứ ba, danh sách “bạn bè” của bạn, từ trang web hoặc dịch vụ đó có thể được nhập tự động vào Dịch vụ của chúng tôi và những người “bạn bè” đó, nếu họ cũng là người dùng đã đăng ký với Dịch vụ của chúng tôi, có thể truy cập một số thông tin không công khai mà bạn đã nhập trong hồ sơ người dùng của mình. Chúng tôi không kiểm soát các chính sách của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

2.5. Các trường hợp chuyển giao thông tin cá nhân khác

Chúng tôi cũng có thể chọn chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để: (i) tuân thủ yêu cầu pháp lý, thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý được phục vụ trên PetApp; (ii) để điều tra một tội ác có thể xảy ra, chẳng hạn như gian lận hoặc trộm danh tính; (iii) liên quan đến việc bán, mua, sáp nhập, tổ chức lại, thanh lý hoặc giải thể PetApp; (iv) khi chúng tôi tin rằng cần phải bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của PetApp hoặc người khác, (v) theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép, bao gồm mọi nghĩa vụ theo hợp đồng của PetApp hoặc (vi) với sự đồng ý của bạn.

      3. Người dùng nước ngoài (ngoài Việt Nam)

Công dân nước ngoài, ngoại trừ trong các trường hợp được quy định bởi luật pháp, có quyền truy cập thông tin cá nhân của riêng họ do PetApp thu thập bằng cách viết thư cho: [Công ty Cổ phần Siêu ứng dụng thú cưng], [địa chỉ: tầng 6, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội]. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn trả phí hành chính để truy cập hoặc sao chép Thông tin cá nhân của bạn, nhưng sẽ thông báo cho bạn về các khoản phí dự kiến và xác nhận rằng bạn muốn chúng tôi tiếp tục trước khi xử lý yêu cầu của bạn. Nếu bạn tin rằng Thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đã thu thập không đầy đủ hoặc không chính xác, chúng tôi sẽ sửa thông tin khi xác minh được thiếu sót hoặc lỗi và về danh tính của người yêu cầu thay đổi. Nếu bạn muốn yêu cầu thêm thông tin về việc quản lý thông tin của chúng tôi hoặc muốn chúng tôi truy cập, sửa hoặc yêu cầu chúng tôi điều tra bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

      4. PetApp bảo vệ thông tin của tôi như thế nào?

4.1. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý và kỹ thuật hợp lý để bảo mật Thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Bất chấp các biện pháp bảo vệ này và các nỗ lực bổ sung của chúng tôi để bảo mật thông tin của bạn, chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không thể đánh bại bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi Thông tin cá nhân của bạn không đúng cách.

4.2. Bất kỳ email hoặc thông tin liên lạc nào khác từ một trong các trang web của chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhạy cảm qua email, nên được coi là trái phép và đáng ngờ và phải được báo cáo cho chúng tôi ngay lập tức bằng cách gửi email tới [email protected]

      5. Tôi có thể truy cập thông tin cá nhân nào?

5.1. PetApp cho phép bạn truy cập Thông tin cá nhân về bạn nhằm mục đích xem và trong một số trường hợp nhất định, cập nhật hoặc xóa thông tin đó. Thông tin cá nhân này có thể bao gồm các mục bên dưới và sẽ thay đổi khi Dịch vụ thay đổi.
Địa chỉ email người dùng
Địa chỉ nhà được cung cấp trên hồ sơ
Tên đăng nhập và mật khẩu
Sở thích của người sử dụng

5.2. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc xem hoặc cập nhật thông tin chúng tôi có trong hồ sơ về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi lưu trữ và bảo vệ toàn thời gian trong quá trình bạn sử dụng trang web, ứng dụng hoặc các dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn cập nhật thông tin, chúng tôi thường duy trì một bản sao thông tin chưa được xác nhận trong hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn không còn có ý định sử dụng dịch vụ và xóa tài khoản của mình trên hệ thống của chúng tôi, tất cả các thông tin của bạn sẽ được chúng tôi xóa trên hệ thống và các bản sao lưu hồ sơ sau 1 năm tính từ thời điểm bạn xóa tài khoản trên hệ thống

Những người và tổ chức có thể tiếp cận thông tin: Để có thể mang tới dịch vụ và những trải nghiệm tốt nhất trên trang web, ứng dụng và các dịch vụ của mình, chúng tôi sẽ lưu trữ và tiếp cận thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chia sẻ các thông tin này với những bên thứ 3 được quy định rõ tại điều 2 của văn bản này.

Địa chỉ và cách thức liên lạc với đơn vị quản lý thông tin: Chúng tôi là đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân của bạn. Mọi thắc mắc về hoạt động thu thập, quản lý thông tin cá nhân sẽ được giải đáp bởi chúng tôi:

Công ty Cổ phần Siêu ứng dụng thú cưng

Mã số doanh nghiệp: 0109718825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26 tháng 07 năm 2021.

Địa chỉ: Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 889.969.393

Email: [email protected]

Website: petapp.io

      6. Tôi có những lựa chọn nào?

6.1. Như đã nêu ở trên, bạn luôn có thể chọn không tiết lộ thông tin, mặc dù có thể cần phải thực hiện hoặc đăng ký một số tính năng nhất định của Dịch vụ.
6.2. Bạn có thể thêm hoặc cập nhật một số thông tin nhất định, chẳng hạn như những thông tin được liệt kê trong phần “Những thông tin cá nhân nào tôi có thể truy cập” ở trên. Tuy nhiên, khi bạn cập nhật thông tin, chúng tôi thường duy trì một bản sao thông tin chưa được xác nhận trong hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ Thông tin tổng hợp nào có nguồn gốc từ thông tin cá nhân của bạn sau khi bạn cập nhật hoặc xóa thông tin đó, nhưng không phải theo cách nhận dạng cá nhân bạn.
6.3. Bạn có thể yêu cầu xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản PetApp của mình bằng cách gửi email tới [email protected]. Xin lưu ý rằng một số thông tin có thể vẫn còn trong hồ sơ của chúng tôi sau khi xóa tài khoản của bạn.
6.4. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể gửi cho bạn các email hành chính và quảng cáo. Nếu bạn muốn từ chối các email quảng cáo, bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký nhận thông tin trong email.

      7. Trẻ em và quyền riêng tư

Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến người dưới 13 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập hoặc lưu giữ thông tin nhận dạng cá nhân từ người dưới 13 tuổi. Nếu bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]. Nếu chúng tôi biết rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó và chấm dứt tài khoản đó.

      8. Thay đổi chính sách bảo mật này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này. Phiên bản mới nhất của chính sách sẽ chi phối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và sẽ luôn có tại https://petapp.io/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách này bằng cách đăng chính sách sửa đổi tại https://petapp.io/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/. Bạn nên định kỳ xem lại trang này để đảm bảo tiếp tục làm quen với phiên bản chính sách mới nhất của chúng tôi. Mọi thay đổi đối với chính sách của chúng tôi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng chính sách sửa đổi. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi những thay đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chính sách sửa đổi.

      9. Làm thế nào để bạn liên lạc với PetApp?

Để liên hệ với chúng tôi với câu hỏi hoặc nhận xét của bạn về chính sách này hoặc thực hiện việc thu thập và phổ biến thông tin của trang web này, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ [email protected].

      10. Luật điều chỉnh
Chính sách này được điều chỉnh bởi luật pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và không xung đột đối với bất kỳ nguyên tắc nào của pháp luật.