PetApp

PetApp|Vùng An Toàn

Tải ngay ứng dụng

icon googleplay icon appstore

Vùng An Toàn

Vùng an toàn có giới hạn khoảng cách bao nhiêu?

Bạn có thể thiết lập vùng an toàn cho thú cưng trên PetApp. Khi thú cưng ra khỏi vùng đã thiết lập, cảnh báo sẽ ngay lập tức được gửi đến bạn. Vùng an toàn có thể điều chỉnh chu vi dựa theo nhu cầu của bạn, bán kính giới hạn từ 50-500m.